Nepřihlášený uživatel Přihlášení Registrace

Pravidla registrace

  • Pro nahrávání omalovánek se vyžaduje ověřené přihlášení.
  • Registrací či ověřeným přihlášením návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, včetně zasílání informací o novinkách a jiných aktivitách, tedy i zasílání nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
  • Provozovatel pravděpodobně nic posílat nebude a pokud ano, tak ne častěji než jeden e-mail za měsíc.
  • Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.
  • Na stránky není zejména povoleno umisťovat obsah s ilegálním obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky).
  • Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání služby
  • Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
  • Provozovatel je oprávněn kterýkoliv vložený obsah odstranit nebo dočasně či trvale znepřístupnit.
  • Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky závazné od okamžiku jejich zveřejnění.